ANDRE PROSJEKTER

 

I tillegg til sin virksomhet som sanger har Eggen mange prosjekter hvor han er innvolvert som produsent.

OPERA DI SETRA er en vill ide om å ta folk med inn i operaens verden på en setervang i Nord – Østerdalen. Musikk, tradisjoner, natur, folk og dyr i skjønn forening i noen hektiske sommer måneder er et ønske om å knytte fortid, nåtid og fremtid inn i et felleskap og gi deg som tilhører en unik opplevelse.

Les mer på OdSs hjemmeside HER 

KmOpra er en lokal initiert organisasjon som skal være en samarbeidspartner og produsent. Vi har et brennende engasjement for kammeropera, opera og musikkteater. Vi vil være en støttespiller, også for kunstneren. Fordi vi ønsker å skape noe i vårt eget nærmiljø og bygge lokal kompetanse.

Les mer på KmOpras hjemmeside HER

OLSOKSPELENE I TYLLDALEN har siden starten i 1976 hatt som mål å belyse den historiske tradisjonen som denn vesle fjellbygda Tylldalen har hatt i pilegrimstradisjonen i Norge. Det er tallrike spor etter pilegrimene i naturen, fortellinger og tidlig kirketradisjon. Arenaen for spelet ligger praktisk talt på tuftene av en kirke fra 1100-tallet, hvor pilegrimene kom ned fra fjellet på sin vandring mot Nidaros.

Les mer på Tylldalspelets hjemmeside HER